Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PICNOMÉT

 (cg. lọ tỉ trọng), bình bằng thuỷ tinh có hình dạng đặc biệt và dung tích xác định để đo tỉ trọng của các chất khí, lỏng, rắn.