Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỨC ĐIỆN ĐỘNG NHIỆT ĐIỆN

x. Suất điện động nhiệt điện.