Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SƠRIFƠ J. R.

(John Robert Schrieffer; sinh 1930), nhà vật lí Hoa Kì, một trong các tác giả của lí thuyết lượng tử về hiện tượng siêu dẫn (1957). Giải thưởng Nôben về vật lí (1972) cùng với Bađin J. (J. Bardeen) và Cupơ L. (L. Cooper).