Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT NGƯNG TỤ

nhiệt lượng toả ra trong quá trình khí ngưng tụ (x. Ngưng tụ) thành chất lỏng hoặc chất rắn. NNT tính cho một đơn vị khối lượng có giá trị xác định ứng với các giá trị xác định của nhiệt độ và áp suất. NNT của hơi nước thành nước với t = 0oC và p = 1at bằng 80 kcal/kg.