Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUỒN ION

 cơ cấu để phát ra chùm ion định hướng, là bộ phận quan trọng của máy gia tốc của hạt mang điện, khối phổ kế, kính hiển vi ion và nhiều thiết bị khác.

 Nguồn ion trong kính hiển vi ion
1. Mũi nhọn kim loại; 2. Bóng chân không có dư khí heli;
3. Điện tử bị hút về mũi 1; 4. Ion (+) bị đẩy về phía ngược lại