Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÚT

    (), đơn vị đo thời gian, kí hiệu min. 1 min = 60 s = 1/60 h = 1/1440 ngày.