Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY ĐƠN SẮC

1. Máy quang học để tách riêng những dải bước sóng (tần số) hẹp của bức xạ quang học. Các bộ phận chủ yếu của MĐS là những lăng kính tán sắc và cách tử nhiễu xạ.

2. Máy để tách những hạt có năng lượng xác định trong một chùm hạt (nơtron chẳng hạn).