Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÃ LỰC

(cg. sức ngựa), đơn vị đo công suất ngoài hệ, kí hiệu CV (hiện nay ít được dùng), 1ML = 75 kg.m/s = 736 W.