Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MA SÁT

sự tác động tương hỗ giữa các bề mặt tiếp xúc trực tiếp và chuyển động tương đối với nhau. Được chia ra: 1) MS ngoài: MS giữa các vật rắn, phát sinh ở những chỗ tiếp giáp giữa các vật đó và cản trở sự dịch chuyển tương đối của chúng theo phương nằm trong mặt phẳng tiếp giáp. MS giữa các vật bất động với nhau gọi là MS nghỉ hay MS tĩnh; MS giữa các vật chuyển động với nhau gọi là MS động. MS động lại tuỳ theo dạng chuyển động của vật thể này trên bề mặt của vật thể kia, mà chia ra MS lăn và MS trượt. MS giữa các vật mà bề mặt của chúng không được bôi trơn thì gọi là MS khô, còn khi có bôi trơn thì gọi là MS ướt. Giá trị của lực MS lớn nhất lúc khởi động. Trong kĩ thuật, lực MS ngoài có tác dụng hai mặt: một mặt, do tác động cản trở mà tạo ra khả năng chuyển động cho tất cả các thiết bị có bánh xe, tạo khả năng truyền động từ bộ phận này đến bộ phận khác; mặt khác, lại làm phá huỷ do mài mòn và do nhiệt phát sinh tại các bề mặt tiếp xúc. Tác hại của MS được hạn chế nhờ dùng chất bôi trơn và dùng các vòng bi, ổ lăn. 2) MS trong: MS giữa các lớp vật chất bên trong các chất rắn, lỏng, khí, khi chúng biến dạng và gây nên sự suy hao cơ năng (biến cơ năng thành nội năng). Với các chất lỏng và chất khí, MS trong còn được gọi là tính nhớt.