Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÔNG LẠNH

    frông ngăn cách khối khí lạnh và khối khí nóng, di chuyển về phía khối khí nóng (nghĩa là khối khí lạnh sẽ xâm chiếm vùng lãnh thổ mà trên đó khối khí nóng đang khống chế). Ở Việt Nam, FL đi qua cùng với sự tràn về của gió mùa đông bắc.