Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔMXƠN J. J.

(Joseph John Thomson; 1856 - 1940), nhà vật lí Anh. Nghiên cứu các tia âm cực, đo điện tích của electron (1988), đề nghị một mẫu nguyên tử nhưng phải bỏ sau các thí nghiệm của Rudơpho (E. Rutherford). Chế tạo khối phổ kí đầu tiên và phát hiện các đồng vị của neon. Giải thưởng Nôben (1906).


Tơmxơn J. J.