Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KAMECLINH ÔNNET H.

(Heike Kamerlingh Onnes; 1853 - 1926), nhà vật lí người Hà Lan, sáng lập và là giám đốc phòng thí nghiệm nhiệt độ thấp ở Lâyđen (Leyden). Có các công trình về vật lí nhiệt độ thấp và siêu dẫn. Người đầu tiên tạo được nhiệt độ gần độ không tuyệt đối và tiến hành nghiên cứu nhiều tính chất của các vật ở nhiệt độ cực thấp. Người đầu tiên tạo được heli lỏng ở 4,2 K (1908). Phát minh hiện tượng siêu dẫn ở thuỷ ngân (1911), sau đó ở thiếc, chì, tali và nhiều chất khác. Phát hiện hiện tượng phá huỷ tính siêu dẫn do tác dụng của từ trường mạnh và dòng điện mạnh (1913). Chứng minh khả năng tạo dòng điện không tắt trong vòng dây gồm hai chất siêu dẫn khác nhau (1924). Người đầu tiên đề xuất việc sử dụng cuộn dây siêu dẫn để tạo từ trường rất mạnh. Giải thưởng Nôben về vật lí (1913).