Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIA TỐC

đại lượng vectơ đặc trưng cho sự biến thiên về phương, chiều và giá trị của vận tốc của chất điểm chuyển động. Trong chuyển động thẳng, GT trung bình bằng tỉ số giữa độ biến thiên vận tốc  với khoảng thời gian Δt xảy ra biến thiên đó: . GT tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên chất điểm và tỉ lệ nghịch với khối lượng của nó. GT là đại lượng vectơ có phương chiều trùng với vectơ lực. Trong chuyển động cong, GT của chất điểm là tổng hợp của GT tiếp tuyến và GT pháp tuyến. Khi GT không đổi thì chuyển động được gọi là thay đổi đều. Trong hệ SI, GT có đơn vị đo là m/s2.