Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐƠN VỊ MKSK

hệ đơn vị nhiệt có đơn vị cơ bản là mét (m) cho chiều dài, kilôgam (kg) cho khối lượng, giây (s) cho thời gian và kenvin (K) cho nhiệt độ nhiệt động lực học. Trong hệ MKSK sử dụng hai thang nhiệt độ, thang nhiệt động học và thang thực dụng quốc tế, trong đó cùng với độ kenvin (K) còn dùng độ xenxiut (oC); 1 K = 1oC. Hệ đơn vị MKSK đã được đưa vào hệ SI.