Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐƠN VỊ MKS

hệ đơn vị những đại lượng cơ học trong đó các đơn vị cơ bản là mét (m) cho chiều dài, kilôgam (kg) cho khối lượng và giây (s) cho thời gian. Một số đơn vị của hệ MKS đã được đưa vào hệ SI.