Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH X.

(A. Samuel Ting; sinh 1936), nhà vật lí học Hoa Kì gốc Trung Quốc, phát hiện ra [năm 1974; độc lập với nhà vật lí học Hoa Kì Richtơ (B. Richter)] hạt mezon nặng mới, mezon đầu tiên trong họ mezon có hạt quac duyên. Giải thưởng Nôben (1976) cùng với Richtơ.


Tinh X.