Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIA

chùm hạt, bức xạ phóng ra từ một nguồn theo một phương xác định. Xt. Bức xạ.