Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

phân chia theo bước sóng: sóng vô tuyến, bức xạ hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, bức xạ tử ngoại, bức xạ Rơnghen, bức xạ gamma. Xt. Sóng điện từ.