Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TECTUA TỪ

sự định hướng ưu tiên của vectơ độ từ hoá trong các chất sắt - từ và feri - từ theo một hướng xác định (gọi là trục TT). Tạo ra bằng các biện pháp xử lí cơ học, cơ nhiệt và từ nhiệt. Là biện pháp làm gia tăng tính dị hướng từ và cải thiện nhiều tính chất từ khác của vật liệu.