Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM KẾT TINH

điểm trong chất lỏng (khí) mà từ đó bắt đầu sự kết tinh khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ kết tinh. TKT thường do thăng giáng nhiệt hoặc các hạt tạp chất. Xt. Kết tinh.