Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG TÁC PHÂN TỬ

tương tác giữa các phân tử của các chất. Van Đê Van (Van der Waals) là người đầu tiên chú ý đến TTPT (1873) nhằm giải thích tính chất của các chất khí thực và chất lỏng. TTPT có bản chất điện từ. Xt. Van Đê Van (Phương trình).