Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ PHÁT XẠ ĐIỆN TỬ

hiện tượng bề mặt các chất rắn và chất lỏng phát ra các điện tử. TPXĐT gây ra bởi tác dụng của điện trường mạnh, bởi hiệu ứng xuyên hầm (cg. hiệu ứng tunen). Xt. Điện tử; Hiệu ứng xuyên hầm.