Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

quan quản lí và nghiên cứu khoa học kĩ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Tiền thân là Viện Nghiên cứu Hạt nhân, thành lập năm 1976 và được đổi tên thành VNLNTQG từ năm 1984. Viện có trụ sở tại Hà Nội và các cơ sở tại Đà Lạt (Viện Nghiên cứu Hạt nhân) và Thành phố Hồ Chí Minh. Viện tiến hành nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực: vật lí và kĩ thuật lò phản ứng; ứng dụng đồng vị phóng xạ và kĩ thuật hạt nhân vào kinh tế, đời sống và nghiên cứu khoa học; vật liệu hạt nhân; chuẩn bị cho việc phát triển điện nguyên tử vv. Viện có mối quan hệ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, với các uỷ ban năng lượng nguyên tử và các cơ sở nghiên cứu về năng lượng nguyên tử của các nước. Viện trưởng đầu tiên là giáo sư Nguyễn Đình Tứ, nhà vật lí trong lĩnh vực hạt cơ bản. Xt. Nguyễn Đình Tứ.