Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ PHÂN TỬ

phân ngành vật lí học, nghiên cứu tính chất vật lí của các chất ở các trạng thái có cấu tạo khác nhau trên cơ sở nghiên cứu cấu tạo vi mô là các phân tử của chúng. Do sự phát triển mạnh mẽ, VLPT đã phát triển thành nhiều ngành khoa học độc lập như vật lí chất rắn, vật lí các trạng thái lỏng, khí, vv. Xt. Phân tử.