Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỐNG KÊ BÔDƠ - ANHXTANH

một dạng của thống kê lượng tử, đúng với hệ gồm những hạt đồng nhất có spin nguyên. Đặc điểm: trong mỗi trạng thái lượng tử có thể tồn tại một số bất kì hạt. Do nhà vật lí Ấn Độ Bôdơ (S. N. Bose) và nhà vật lí Đức Anhxtanh (A. Einstein) xây dựng. Xt. Thống kê lượng tử; Phân bố Bôdơ - Anhxtanh.