Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯƠNG LƯỢNG NHIỆT

 nhiệt lượng tương đương về mặt năng lượng với một đơn vị công. Khái niệm này chỉ sử dụng lúc công và nhiệt được đo bằng các đơn vị khác nhau. Vd. đo công bằng jun (J), nhiệt lượng đo bằng calo (cal) thì ĐLN của jun là 0,24 cal: 1 J = 0,24 cal. Trong hệ SI, công và nhiệt lượng đều đo bằng J nên không sử dụng khái niệm này.