Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẶC TRƯNG VÔN - AMPE

sự phụ thuộc của hiệu điện thế vào dòng điện (hoặc ngược lại) trên một đoạn mạch điện hoặc giữa hai điện cực của một linh kiện điện hoặc điện tử; thường biểu thị bằng đồ thị hoặc bằng bảng số liệu. Vd. ĐTV - A của điện trở thuần có đồ thị là một đường thẳng. Xt. Điện thế.