Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DAO ĐỘNG RIÊNG

 

(cg. dao động tự do), dao động xảy ra do có độ lệch ban đầu (vận tốc, vị trí đầu) so với trạng thái cân bằng ổn định. Dạng và tần số DĐR được xác định bởi các thông số của hệ (khối lượng, độ cứng... của hệ cơ học; hoặc điện cảm, điện dung... của hệ điện từ; vv.). Trong thực tế, vì có sự hao tán năng lượng nên DĐR bị tắt dần.