Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

đại lượng đặc trưng chủ yếu về phương diện lực của điện trường, bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên điện tích điểm tại một điểm trong không gian và giá trị của điện tích đó. Kí hiệu E. Trong hệ SI, đơn vị của CĐĐT là V/m. Xt. Điện trường.