Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ TỪ HỌC

chuyên ngành nghiên cứu tính chất từ hoá của các nham thạch, do từ trường Trái Đất gây nhiễm từ khi chúng hình thành và trong các thời kì sau đó. CTH cho biết diễn biến trong các thời đại địa chất đã qua của địa từ trường, xây dựng thang đo thời gian địa chất cổ từ. Xt. Địa từ học; Từ hoá.