Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT NGƯNG TỤ BÔDƠ - ANHXTANH

(tên viết tắt từ tiếng Anh: BEC Bose - Einstein condensate), những hệ hạt có spin nguyên tuân theo phân bố thống kê Bôdơ - Anhxtanh. Dưới một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ ngưng tụ, cả hệ sẽ chuyển sang trạng thái rất đặc biệt, gọi là trạng thái của CNTB - A. Lúc đó, cả hệ có hành vi thống nhất như một, tốc độ truyền ánh sáng trong chúng có thể giảm xuống chỉ còn vài m/s. Các thí nghiệm gần đây, dùng laze làm lạnh các đám mây nguyên tử kiềm có thể đạt tới nhiệt độ thấp kỉ lục: còn cách không độ tuyệt đối 20 phần tỉ của độ K (tức là 20.10–9 K), khi đó đạt được CNTB - A và các thành tựu này đã được tặng Giải thưởng Nôben (2001). Xt. Ánh sáng chậm.