Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤU TỬ

những chất tạo thành hệ mà nồng độ xác định thành phần các pha của hệ ở trạng thái cân bằng. Vd. hệ đồng thau là hợp kim có hai CT (đồng và kẽm) tạo nên các pha (α, β, γ, δ...). Số CT trong một hợp chất bằng số tối thiểu các chất tạo thành đủ để xác định thành phần của bất kì pha nào trong hệ: Hệ cân bằng H2 + I2 = 2HI ở pha khí gồm ba chất nhưng chỉ có hai CT. Hệ cân bằng CaCO3 (r)    CaO (r) + CO2 (k) gồm ba pha (2 rắn, 1 khí) nhưng chỉ có hai CT. Xt. Pha.