Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐẢO CHIỀU QUAY

khí cụ để đổi chiều quay động cơ điện. Ở điện áp 3 - 6 kV và dòng điện đến 1.000 A dùng các máy cắt điện kiểu điện từ liên kết với nhau. Ở điện áp thấp, dòng điện nhỏ, dùng BĐCQ kiểu hình trống.