Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VŨ THUỶ

    (ẩm ướt), tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ tư trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 19.2 đến 5.3 hằng năm.