Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECCƠREN

 (Becquerel), đơn vị đo độ phóng xạ của các đồng vị phóng xạ trong hệ SI. Tên gọi để kỉ niệm nhà vật lí Pháp Beccơren (H. Becquerel), kí hiệu Bq; 1 Bq là độ phóng xạ bằng 1 phân rã trong 1 giây.