Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẠCH DƯƠNG

(L. Aries), chòm sao ở vòng hoàng đạo, kí hiệu khoa học Ari. Khoảng 2.000 năm về trước, khi ở Hi Lạp cổ đại xuất hiện thiên văn học thì điểm xuân phân nằm ở chòm này. Những ngôi sao sáng của chòm: α - Ari và β - Ari tương ứng với cấp sao 2,23 và 2,72. Ở Việt Nam, khoảng tháng 11 chòm BD mọc từ đầu hôm và đến sáng thì lặn. Trước tháng 11, giờ mọc muộn hơn.

 


Bạch Dương

Chòm sao Bạch Dương