Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANFIÔRÔP J. I.

(Zhores Ivanovich Alfërov; sinh 1930),  nhà vật lí học, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô từ 1973 và viện sĩ chính thức từ 1979. Công trình về cấu trúc dị thể của các chất bán dẫn loại III-V, quá trình nuôi cấy (epitaxy) các lớp nano phức hợp, phát triển công nghệ chế tạo các pin Mặt Trời, điôt phát quang (LED) và laze bán dẫn. Giải thưởng Nôben (2000) cùng với Kruêmơ (H. Krömer) và Kinby (S. Kilby).

 


Anfiôrôp J. I.