Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÓNG ĐIỆN NGẦM

 (cg. phóng điện thành miền), hiện tượng phóng điện trong chất khí có áp suất dưới 0,1 mm Hg (chất khí kém). Ống phóng điện chia thành nhiều miền: miền tối âm cực, cột sáng dương cực, vv. PĐN đặc trưng bởi mật độ dòng điện âm cực tương đối bé và độ sụt áp gần âm cực lớn. Quá trình phát điện tử của âm cực được duy trì bằng va chạm của các ion dương hoặc bằng quang điện tử. Được ứng dụng để chế tạo đèn tín hiệu, đèn ống.