Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM ĐỐI XỨNG MÀU

[cg. nhóm Supnikôp (Schubnikov)], nhóm đối xứng của tinh thể có kể đến cả phép đảo mômen từ. Có 1.191 nhóm đối xứng không gian có màu. Gọi là NĐXM vì phép biến đổi làm đảo mômen từ tương tự như đổi màu đen thành trắng và ngược lại.