Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA

nhiệt độ của hệ khi trong hệ xảy ra quá trình chuyển pha. NĐCP có giá trị xác định ứng với các giá trị xác định của các thông số nhiệt động độc lập khác của hệ. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ Quyri (điểm curi)... là các NĐCP. Vd. NĐCP của nước tinh khiết từ pha lỏng sang pha hơi là 100oC khi áp suất p = 1at. Xt. Chuyển pha.