Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÊPE

 (kí hiệu: N), đơn vị đo lôgarit tự nhiên (lôgarit nêpe) của tỉ số giữa hai đại lượng vật lí cùng bản chất hoặc tỉ số giữa hai giá trị (F1, F2) của cùng một đại lượng vật lí. 1 N = ln (F2/F1) khi F2/F1 = e = 2,718 (e gọi là số nêpe). Tên được đặt để kỉ niệm Nêpe (J. Neper; 1550 - 1617), người đã phát minh ra lôgarit. Hiện nay ít dùng, thay vào là bel, đêxiben.