Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYRI P.

(Ph. Pierre Curie; 1859 - 1906), nhà vật lí Pháp, một trong những người sáng lập ra học thuyết về phóng xạ. Đã phát minh (1880) và nghiên cứu hiện tượng áp điện. Nghiên cứu về đối xứng tinh thể (nguyên lí Q) về từ học (định luật Q, điểm curi). Cùng vợ là Mari Quyri (Marie Curie) phát hiện ra các nguyên tố poloni và rađi, nghiên cứu sự phóng xạ. Giải thưởng Nôben (1903) cùng với vợ là Mari Quyri (Marie Curie) và Beccơren (A. Becquerel).

 Quyri P.