Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RAILƠ M.

(Martin Ryle; sinh 1918), nhà vô tuyến thiên văn Anh. Đưa ra phương pháp tổng hợp khẩu độ, nghiên cứu cấu trúc vô tuyến của các thiên hà và áp dụng vô tuyến thiên văn để nghiên cứu vũ trụ; chỉ đạo thiết lập nhiều bản danh mục các nguồn bức xạ vô tuyến vũ trụ. Giải thưởng Nôben (1974) cùng với Hiuisơ (A. Hewish).