Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG SAI

hiện tượng sai lệch của ảnh. Có 3 loại: 1) Sự méo hình do hệ thống quang học không lí tưởng: hình ảnh không rõ hoặc bị nhoè màu. Phân biệt: QS hình học (cầu sai coma, loạn thị, sự cong quang trường của ảnh, méo hình, sắc sai) và QS nhiễu xạ. 2) QS ánh sáng (cg. quang sai thiên văn): sự đổi hướng của tia sáng do chuyển động tương đối giữa nguồn phát sáng và máy thu ánh sáng. QS ánh sáng làm thay đổi vị trí nhìn thấy của các thiên thể trên thiên cầu. 3) QS do thấu kính điện từ: sự méo hình do các thiết bị quang - điện tử gây ra.