Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG ION HOÁ

hiện tượng ion hoá chất khí do bức xạ điện từ. Mức độ QIH phụ thuộc vào năng lượng photon, cũng như vào mật độ khí và năng lượng ion hoá các phân tử khí.