Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PERANH J.

(Jean Perrin; 1870 - 1942), nhà vật lí Pháp. Các công trình thực nghiệm về chuyển động Brao (Brown) khẳng định sự đúng đắn của quan niệm về cấu tạo phân tử của vật chất. Giải thưởng Nôben (1926).