Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔI TRƯỜNG GIỮA CÁC HÀNH TINH

vật chất chứa trong khoảng không gian giữa các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Gồm các hạt mang điện tích của gió Mặt Trời, bụi, các phân tử hiđro, các hạt khí (phân tử, ion) thoát ra từ khí quyển các hành tinh.