Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MILIKEN R. A.

(Robert Andrews Millikan; 1868 - 1953), nhà vật lí Hoa Kì, người đầu tiên đo được điện tích của electron với độ chính xác cao, xác nhận bằng thực nghiệm kết quả lí thuyết về hiệu ứng quang điện của Anhxtanh A. (A. Einstein) và xác định giá trị của hằng số Plăng. Giải thưởng Nôben về vật lí (1923).