Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÁNH GIẢ

gánh được tạo bằng điện trở, để mô phỏng trở kháng của anten. GG thường được dùng để thay thế anten thật trong quá trình điều chỉnh máy phát hình.