Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAMMA

    (A. gamma; kí hiệu γ) 1. Tên cũ của micrôgam (μg). Là đơn vị ngoài hệ và ít được dùng của khối lượng. 1 γ = 1 μg = 10-6 g. Còn dùng trong dược học.

 2. Tia gamma (x. Phóng xạ).

3. Đơn vị ngoài hệ để đo cường độ từ trường Trái Đất: 1 g = 10-5 ơxtet.